#SBS 3.2: Sosa

Heb je ooit het gevoel gehad dat je doodging terwijl je leefde?
Heb je je ooit herboren gevoeld terwijl je hart nooit ophield met kloppen? 

Deze dans tussen dood en wedergeboorte kan zich op verschillende manieren in ons leven uiten; soms worden we zonder waarschuwing, op een brutale manier, ingescheept door een radicale verandering en andere keren kunnen we het einde van een cyclus zien aankomen en het al dan niet aanvaarden...

In ieder geval sterft telkens een versie van ons om plaats te maken voor een andere.
Gaat het hier niet om de terugkeer naar onze oorspronkelijke essentie? 

Het is via zijn dans, de krump, dat Pierre Anganda zal vertellen over zijn dood en wedergeboorte.
B
egeleid door verschillende klanken en zangeres-pianiste Lorraine Yabada is 'Twelve' eclectisch. 

Een wedergeboorte in twaalf hartslagen.