Roots

ROOTS, een zoektocht naar passie en talent.

180 anderstalige tieners, nieuw in België, zoeken tussen januari en eind maart naar hun talenten, nieuwe vrienden en zinvolle vrijetijdsbesteding in onze stad. Ieder schooljaar/seizoen trekken verschillende partners aan hetzelfde zeel. Ook Schouwburg Kortrijk laat OKAN-jongeren proefen van cultuur. 

Sara Dykmans heeft in een participatief traject een spel ontwikkeld om ontmoetingen te stimuleren. Jongeren uit OKAN-klassen ontmoeten mensen van hier. En omgekeerd.

In het ROOTS-project 2018 gaan we aan de slag met 160 jongeren uit de OKAN-klassen. Admir Mirena, Michiel Soete, Georgina Teunissen, Aurelie Di Marino en Haider Al Timimi nemen 80 van hen mee in een traject waar ze theater en dans leren kennen in de breedste zin van het woord. De andere helft van de groep zal zich kunnen uitleven in artistieke zijtrajecten waarbij ze niet onmiddellijk het podium op moeten, zoals illustratie en grafische vormgeving, zang en muziek of kostuums.

Na 3 maanden landen de jongeren met een gratis toonmoment.

Het ROOTS-project was in 2018-19 aan zijn negende editie toe. Opnieuw nemen Schouwburg Kortrijk, Theater Antigone en Unie der Zorgelozen het artistieke luik voor hun rekening. Daarnaast wordt het project door vele partners ondersteund: Groep INTRO, VZW Ajko, Stad Kortrijk.

Met de steun van Provincie West-Vlaanderen.