Digitaal & duurzaam

 In 2018 wil Schouwburg Kortrijk doorheen de volledige werking inzetten op de twee pijlers Digitaal & Duurzaam. Enerzijds vervult Schouwburg Kortrijk een voorbeeldrol in onze samenleving en willen we proactief een antwoord formuleren op de uitdagingen van de toekomst. Anderzijds willen we maximaal gebruik maken van nieuwe technologieën om onze processen zo efficiënt mogelijk te organiseren en om onze publiekswerking te optimaliseren.

Het beheer van onze kalender is een centraal proces doorheen onze werking. Het op elkaar afstemmen van onze eigen programmatie en onze receptieve werking, rekening houdende met alle wisselwerkingen tussen de verschillende ruimtes en het beschikbaar technisch en logistiek personeel, willen we verder professionaliseren via de uitrol van een centraal planningssysteem. Enerzijds willen we hiermee een aantal processen automatiseren en anderzijds willen we onze rapportering optimaliseren.

Ook willen we investeren in een sterke online communicatie. Deze is immers noodzakelijk om op een gerichte manier onze verschillende doelgroepen te kunnen bereiken. Het is onze ambitie om vanaf seizoen 2018-2019 met een vernieuwde website en een daarbij horende digitale marketing strategie aan de slag te gaan. Een focus op de uitbouw van een professioneel digitaal platform biedt ons ook de mogelijkheid om te evalueren of we het gebruik van papier gradueel kunnen afbouwen.

Met de Schouwburg vervullen we een voorbeeldrol in onze samenleving en willen we proactief een antwoord formuleren op de uitdagingen van de toekomst. Daarom blijven we actief deelnemen aan de werkgroep Greentrack op stadsniveau en bouwen we onze interne werkgroep verder uit waarmee we een aantal realistische acties willen uitbouwen. Deze acties richten zich op een aantal assen: mobiliteit van ons publiek, energieverbruik van onze gebouwen, afvalbeleid, duurzame consumptie van ons publiek, personeel en andere gebruikers van onze infrastructuur.