Privacyverklaring

 Privacyverklaring van Schouwburg Kortrijk

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Daarom wijzen wij u hierbij direct op de mogelijkheid om zonder opgave van persoonlijke gegevens tickets aan te schaffen. Dit kunt u doen door tickets aan te (laten) schaffen aan de ticket & informatie balie. Ook bieden wij de mogelijkheid om via de website een ticket te kopen met een zeer beperkte opgave van persoonlijke gegevens.
Als we in ons verdere contact met u gebruik maken van uw persoonsgegevens, gaan we daar zorgvuldig mee om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. U kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten:

 • voorstellingen
 • nieuwsbrieven
 • les- cursusactiviteiten
 • klantaccount
 • website
 • producten verkoop

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Wat doen we met uw gegevens?

Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn om:

 • een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. verkoop kaartje voor een voorstelling);
 • de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijv. service-mails m.b.t. tot de voorstelling);
 • te informeren over onze (andere) producten of diensten (bijv. onze algemene nieuwsbrief) en deze informatie zo goed mogelijk op uw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen (bijv. gerichte aanbiedingen per e-mail);
 • u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken). Ook plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen buiten onze website. Daarnaast worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie hierna);
 • marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving;

Hoe kan ik mij afmelden voor de informatie e-mails?

De informatie over diensten of producten willen wij u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. Wij vragen u dan uw toestemming. U kunt zich ook op elk moment weer afmelden, via de afmeldlink onder onze e-mails, via uw account en via een e-mail aan onze klantenservice: schouwburg@kortrijk.be.
Bestaat er een klantprofiel van mij?
Wij kunnen de door u aangeleverde klantgegevens combineren om een klantprofiel op te bouwen. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Dit doen wij op de volgende manieren:

 • Wanneer u een account aanmaakt, een ticket koopt of anderszins gegevens aanlevert, kunnen wij deze gegevens combineren. Bijv. uw leeftijd, geslacht, postcode, soort voorstelling, gekochte kaarten, bestede bedrag en de online gebruiksinformatie van uw websitebezoek.

Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, bestaan verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Hoe kan ik mij afmelden voor het WhatsApp-kanaal van Schouwburg Kortrijk?

Eens ingeschreven op het WhatsAppkanaal van Schouwburg Kortrijk kan je jou uitschrijven door 'uitschrijven' te sturen via WhatsApp naar het Schouwburg Kortrijk-nummer. Je kan je ook via mail afmelden: schouwburg@kortrijk.be.

Wordt mijn klantprofiel verrijkt?

Wij kunnen de door u aangeleverde klantgegevens verrijken met andere gegevens. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Dit doen wij op de volgende manieren:

 • Wij kunnen informatie uit externe bronnen toevoegen aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat daarbij om demografische gegevens zoals wij die kunnen afnemen van derden. Dit betreft bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen).

Wanneer u bezwaar hiertegen heeft, zijn er verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?)

Welke bewaartermijn hanteren wij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.

 • Als u gedurende twee jaar geen ticket bij ons heeft gekocht of anderszins een product of dienst van ons heeft afgenomen of onze website heeft bezocht. Als u hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden? 

Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Wij delen je gegevens uitsluitend met Next International Arts Festival vzw, waar wij zelf mede-organisator zijn. Dit uitsluitend om de programmabrochure per post te bezorgen.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Wat zijn mijn rechten?

U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
U kunt een dergelijke vraag of verzoek richten aan de klantenservice: schouwburg@kortrijk.be

Naast de hierboven vermelde rechten, heb je overeenkomstig artikel 77 tot en met 82 van de vermelde Verordening (EU) 2016/679 eveneens het recht om :

 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op deze verordening. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via brief of online, zoals voorzien in de volgende link: 
  Klacht indienen | Gegevensbeschermingsautoriteit
 • een voorziening in rechte te stellen tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit wegens het niet behandelen van jouw klacht of het niet in kennis stellen van de voortgang of het resultaat van jouw ingediende klacht ;
 • een voorziening in rechte in te dienen bij het gerecht tegen Kortrijk (Stad of OCMW) wegens persoonsgegevensinbreuk.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website met bepaalde pagina's wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. Deze website gebruikt cookies. Wij gebruiken cookies om

 • Het gebruik van onze webshop voor tickets te faciliteren en het mogelijk te maken om in te loggen op onze website.
 • Anderzijds maken we gebruik van Google Analytics-cookies om geanonimiseerde gebruiksstatistieken van deze website te raadplegen.

Bij je eerste bezoek krijg je de keuze welke cookies je al dan niet wenst te aanvaarden.

Je kan cookies uitzetten via uw browser, maar hou er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van de website niet langer zullen werken.

Zonder cookies is het niet mogelijk zijn om tickets te bestellen op deze website. De website kan geen informatie over uw bestelling meenemen naar de volgende pagina als uw cookies uitgeschakeld zijn.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?

Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens
Schouwburg Kortrijk
Schouwburgplein 14
8500 Kortrijk
schouwburg@kortrijk.be

Laatste update: Kortrijk 13 december 2021