Onze missie & visie

Missie.

Cultuurcentrum Kortrijk organiseert cultuurbeleving en -participatie door middel van een kwalitatieve artistieke podiumprogrammering en unieke projecten voor een zo breed mogelijk publiek in Kortrijk, Zuid West-Vlaanderen en de Eurometropool. De organisatie geldt als de stedelijke expertisepool voor podiumactiviteiten in zaal en openlucht. Met Muziekcentrum Track ontwikkelt Cultuurcentrum Kortrijk een muziekloket en een platform voor muziekcreatie, -educatie en -presentatie. Cultuurcentrum Kortrijk is vaak autonoom initiatiefnemer, staat open voor relevante samenwerking en neemt, naargelang de situatie, de rol op van regisseur, partner, verbinder of netwerker.

Visie.

De artistieke programmering en projecten van Cultuurcentrum Kortrijk spelen een regionale rol. In veel gevallen wordt samengewerkt met andere partners, waarbij ook andere dan de evidente cultuurpartners worden aangetrokken. Dankzij een stevige expertise in de verschillende artistieke disciplines, kan Cultuurcentrum Kortrijk een sterke programmering realiseren. Het aanbod is aanvullend op dat van de private spelers in de stad en regio en heeft een bijzondere aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare positie.

Om aan onze missie te voldoen moeten we 4 doelstellingen bereiken:

DOELSTELLING 1: Schouwburg Kortrijk realiseert een cultuuraanbod voor de ruime regio, in een evenwichtige mix van reguliere programmatie en projecten

 • Ondersteuning van producties met Vlaamse subsidies
 • Aanvulling van het cultuuraanbod in de regio
 • Bijzondere aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en mensen in kwetsbare positie
 • Presentatie, participatie, co-creatie en extra muros
 • Focus op het effectief bereiken van het publiek

DOELSTELLING 2: Schouwburg Kortrijk ondersteunt amateurkunsten, verenigingsleven en andere receptieve gebruikers

 • Evenwicht tussen eigen programmering en receptieve podiumactiviteiten
 • Evenwicht tussen ondersteunende en commerciële receptieve activiteiten
 • Ondersteunen op vlak van communicatie en wisselwerking met eigen cultuuraanbod

DOELSTELLING 3: Muziekcentrum Track* neemt de regisseursrol op om Kortrijk Muziekstad te realiseren

 • Realisatie Muzieksite
 • Exploitatie Muzieksite + Muziekloket
 • Platform voor presentatie & educatie, creatie & ondernemen

DOELSTELLING 4: Cultuur- en muziekcentrum Kortrijk versterkt Kortrijk als dynamische en creatieve stad & regio

 • UiT in Kortrijk
 • Cultural Farming
 • Samenwerking publieke & culturele partners
 • Samenwerking private sector & sponsoring
Cookies en Privacy
Deze website gebruikt cookies. Je kan dit uitschakelen in je browser, maar bepaalde delen van de website zullen niet langer werken. Schouwburg Kortrijk respecteert je privacy. Raadpleeg ons privacystatement en onze verkoopsvoorwaarden voor alle info.
Onze privacyverklaring